1. jun, 2015

Dax att fimpa

Söndagen den 31 maj var det inte bara mors dag utan även den internationella dagen mot tobak (World No Tobacco Day). Dagen är ett initiativ från Världshälsoorganisationen (WHO) och huvudsyftet med dagen är att belysa hur tobakskonsumtion påverkar både rökare och de som exponeras för tobaksrök.  Varje år har sitt egna tema.

Årets tema är Stopp för tobakssmuggling där WHO uppmanar världens länder att samarbeta för att förhindra smuggling och annan olaglig handel med tobak. Enligt WHO står den illegala marknaden för omkring en tiondel av tobakskonsumtionen i världen. Den olagliga handeln ökar tobakskonsumtionen och gör att länderna går miste om stora skatteintäkter. Länderna som anslutit sig till den internation😠ella tobakskonventionen (Sverige ratificerade 2005) har kommit överens om ett protokoll om hur tobakssmuggling ska bekämpas. Det träder i kraft när 40 länder har anslutit sig, hittills är sju länder anslutna.

I övrigt bekämpas ju tobaksrökning allmänt. I Sverige, tio år efter rökstoppet på krogen, vill regeringen skärpa reglerna ytterligare och bland annat utreda rökförbud på uteserveringar och ett exponeringsförbud för tobaksprodukter i butiker. Två kommunala bostadsföretag i Västsverige, Familjebostäder och Poseidon, har bestämt att deras nya hyresrätter ska vara helt rökfria, och hyresgästerna får skriva på ett avtal att vare sig röka i lägenheten eller på uteplatsen.

I Kina har man gått ett steg längre. Från den 31 maj införs ett förbud mot rökning i alla allmänna lokaler i Peking. En lagbrytare kan tvingas böta 200 yuan (c:a 270 kr) Bryter man mot lagen tre gånger hängs man dessutom ut på en statlig hemsida under en månads tid. Staden har även upprättat en telefonlinje där man kan rapportera förövare. I Kina finns över 300 miljoner rökare och  rökning är djupt rotat i den kinesiska kulturen och många cigarettmärken är förhållandevis billiga.  Enligt Kinas nyhetsbyrå finns risk för att förbudet kommer att ignoreras. Det tillfälliga rökförbud som infördes i Peking under OS år 2008 respekterades ju inte nämnvärt.

Rökning kostar samhället. Passiv rökning är inte hälsosamt.  Fimpa....😠 

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.