10. jun, 2015

Sopimport

SVT Nyheter har avslöjat en miljöskandal i spåren av det importerade avfallet. Ett kraftvärmeverk har vräkt ut tiotusentals ton miljöfarlig aska som ickefarligt avfall på den kommunala soptippen i Lidköping. Över 100.000 ton giftig aska har dumpats på kommunens soptipp i Lidköping.

Prover som SVT Nyheter har gjort visar att blyhalten i vattnet nära högen är fyra gånger högre än Naturvårdsverkets gräns för mycket förorenat vatten. Vattnet vid tippens askhög innehåller 110 mikrogram bly per liter. Naturvårdsverkets gräns för mycket förorenat vatten går vid 30 mikrogram per liter. Vattnet utanför soptippen har en halt på 885 milligram klorid per liter. Livsmedelsverkets gräns för tjänligt dricksvatten går vid 100 milligram per liter.

Oftast kommer soporna från Storbritannien eller Norge och de ser Sverige som ett billigt alternativ. I Storbritannien försöker man dessutom minska ned på andelen avfall som läggs på deponi på grund av nya regler. Därför är de beredda att betala bra för att bli av med sitt avfall snabbt. Ofta flera hundra kronor per ton. SVT Nyheters genomgång visar att svenska värmekraftverk varje år tjänar hundratals miljoner på att bränna sopor från utlandet. Det som kostar är transport och logistik. En stor del av soporna (från England) kommer med fartyg och lasterna är i vissa fall en arbetsmiljöfara. Nu tvingas hamnarbetare vaccinera sig för att kunna lossa avfallen.

Importen av avfall har mer än fördubblats sedan 2009. Det visar data om gränsöverskridande avfallstransporter som Naturvårdsverket årligen sammanställer. De sammanställda siffrorna fram till 2013 visar att importen av anmälningspliktigt avfall till Sverige har ökat kraftigt.

 Även DN har en artikel om detta och noterar att kommunerna riskerar att bygga fast sig i ett beroende av avfallsförbränning. I artikeln framgår det att 57% av avfallet kommer från Norge och 26% från Storbritannien men även att Nederländerna, Finland, Danmark och Irland skickar en del av sina sopor till Sverige. En artikel förra året (2014) tog upp samma ämne och där noterades att det då fanns 34 avfallsförbränningsanläggningar i Sverige. Tre av dem invigdes under 2013 samtidigt minskade tillgången till sopor inom Sverige. Robert Falk, tidigare vd för ett av Sveriges största avfallsföretag, SRV Återvinning, och författare av boken ”Smarta sopor” är aktiv motståndare till importen och sopbränningen. Enligt Flack sitter många kommunala avfallsbolag i en schizofren situation.  Om kravet att sortera så mycket som möjligt och samtidigt hitta så billigt bränsle det går för att ge ägarna högsta möjliga avkastning. Då är det enkelt att bränna soporna istället, säger han.

En rapport från avfall Sverige är det den ökande och mer effektiva sopsorteringen i Sverige som gör att värmeverken i framtiden kommer att behöva importera mer sopor. Trots detta fortsätter kommunerna att bygga förbränningsanläggningar. Redan 2012 kom rapporter om fenomenet. Hos IDG kan man läsa att:  

Sverige är en av de största importörerna på Europas sopmarknad. Importen av avfall ökar från 250 000 till 2 miljoner ton på tio år, enligt ny prognos. ”Stoppa sophandeln” kräver miljöorganisationer. Runt om i Europa växer sig sopbergen höga på deponierna. I Sverige växer importen av detta avfall mycket snabbt. 2010 importerades 800 000 ton sopor. Inom fem år väntas volymen bli fördubblad. De europeiska soporna ger svenska kommunala kraftvärmeverk billig råvara när de nu bygger ut kapaciteten i hög takt.

Vad säger då EU, kan man fråga sig?

Enligt Naturvårdsverket har inriktningen tidigare främst varit att hindra dumpning av avfall i fattliga länder dvs export ut ur EU. Det är förbjudet att transportera farligt avfall till länder utanför EU och OECD enligt EU-förordningen. som visar att nästan all transport av farligt avfall (97 procent) sker inom EU till andra medlemsländer. Det skickas oftast till ett grannland med bättre anläggningar för att ta hand om avfallet.  I övrigt bekymrar sig EU i detta hänseende främst om elektronikavfall. Den illegala exporten av elektronikavfall till utvecklingsländer är ett växande problem. Den illegala handeln uppskattas omsätta miljardbelopp och handeln ökar.25 % av denna handels uppskattas vara illegal.

Och vad säger då våra svenska myndigheter?

Kommunerna är inte tillräckligt duktiga på att ställa krav när de importerar sopor. Det sa miljöminister Åsa Romson (MP) i Aktuellt. Hon sa också att nya lagar är på väg om hur soporna ska hanteras. Riksrevisionsverket hade också kritik mot hanteringen av farligt avfall.

Finns här en antydan till ett framtida skräckscenario? Värmeverk med värmevärk och Sverige som EU:s sopstation?😠

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.