18. jun, 2015

Sommarlov

Äntligen sommarlov. Men moderaterna vill korta lovet, införa tre terminer och dessutom öka antalet undervisningstimmar enligt modell från andra länder.  Vad kommer månne barnen att tycka om det förslaget?

Det svenska sommarlovet infördes när den obligatoriska folkskolan infördes år 1842. Läsåret anpassades efter det gamla svenska bondesamhället, då barnen behövdes hemma för att hjälpa till i jordbruket. Sommarlovet är det längsta skollovet och infaller mellan vårterminen och höstterminen och markerar även läsåret.

Sommarlov är även namnet på ett sommarlovsprogram som SVT direktsänder på morgonen under hela sommaren. Programmet infördes år 1978 under namnet sommarmorgon. Programmet har bytt namn ett flertal gånger under åren, men har haft namnet sommarlov sedan år 2010.

1970 fanns inte detta TV-program, men man kunde lyssna på Anita Hegeland som sjöng om sitt sommarlov

Sommarlov är ett svenskt ord och innebär ju ledighet förlagd till sommaren. Ledighet kan ju även innebära semester.  Andra språk har andra benämningar.

I Norge och Danmark säger man ferie både beträffande ledighet från undervisning och arbete. Ordet lov finns endast i betydelsen tillåtelse. I engelska språket blir det genast besvärligare. Där finns visserligen ordet summer holidays, men lika ofta används, vacations, breaks eller recess som benämning för skollov eller ledighet.

 Ordet lov kommer av lov i betydelsen tillåtelse (som i danska eller norska) och betyder helt enkelt att ha tillåtelse att vara ledig från undervisningen. Orden sommarlov och skollov har funnits sedan 1600-talet. Ordet ferie kommer från latinets  feriae som betyder ”högtidsdag” även detta ord förekommer i sedan 1600-talet, i betydelsen ledighet från undervisning.  Även ordet semester kommer från latinet i betydelsen ”sexmånadersperiod”.

Men vi har väl knappast semester i ett halvår. Detta kan ge en viss språkförbistring då ordet semester  i många språk betyder det motsatta, d.v.s. ett halvt läsår, det vi kallar för en termin.  I Sverige har vi dock använt ordet semester om ledighet sedan 1700-talet. Till en början beträffande officerares  rätt till viss ledighet. Rätt till betald semester fick vi år 1938 då vi fick vara lediga i två hela veckor. Nu är semestern betydligt längre.  Vi får väl hoppas att moderaterna inte får några fler idéer om våra ledigheter.   

Själv har jag numera (enligt många) en permanent betald semester🙂

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.