9. jul, 2015

Panoramafrihet

Panoramafrihet innebär rätten att fotografera, filma, måla eller teckna av olika byggnader eller konstverk i världen och publicera sina verk. I Sverige har vi den här rätten att uttrycka oss konstnärligt utan att det inskränker upphovsrätten.

Regler för panoramafrihet och/eller andra lagar begränsar möjligheten för upphovsmannen att åtala den som tagit eller distribuerat sådana bilder. Annars är det normala inom upphovsrättslagstiftningen att endast upphovsmannen har laglig rätt att ge tillstånd att kopiera eller göra bearbetningar av dennes verk. Den så kallade panoramafriheten finns redan i vissa EU-länder, men ledamöter tar nu ställning till om den bör utvidgas till att gälla alla medlemsländer, eller om den ska förbjudas överallt.

Den 16 juni godkände dock Europaparlementet ett tillägg om inskränkning av panoramafriheten tillsammans med krav på geo-blockning för filmer i olika länder. Med detta fanns en risk för fotograferingsförbud på vissa platser i vissa länder. Mot detta fanns ett förslag av parlamentarikern Julia Reda som är för panoramafriheten och som föreslår att panoramfrihet införs i hela Europa.

 En viss oro har funnits för att semesterbilderna skulle vara i fara. En vanlig semesterbild är t.ex. att ta en s.k. ”selfie” framför något populärt turistmål. Brittiska tidningar har i stora rubriker varnat för att EU vill kriminalisera medborgarnas semesterbilder.

Idag den 9 juli röstade äntligen Europaparlamentet om de omdiskuterade tilläggen till panoramafriheten – båda förslagen röstades ner. Panoramafriheten fortsätter därför att gälla, men inte i alla EU-länder, t.ex. Frankrike, Italien och Grekland, där läget är oförändrat.

Sista ordet är dock inte sagt, till årsskiftet väntas EU-kommissionen lägga fram ett nytt förslag om  modernisering av upphovsrättslagen, som en anpassning till den digitala tidsåldern. Man får väl hoppas att detta inte röstas ner.

Bäst att passa på och fotografera, medans tid är…🙂

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.