8. jul, 2015

Industrisemester eller dagissemester?

Den mest populära semesterperioden i Sverige, är under juli månad och beräknas för 2015 infalla under vecka 28-31 (6 juli – 3 augusti). Det är nu det!

Uttrycket industrisemester syftar på den period i juli då en stor del av landets industrier stängde ner för att tillgodose den lagstadgade semestern för sina arbetare. Detta enligt överenskommelse med fackföreningarna. Denna arrangerade ledighet gav upphov till ordet industrisemester.

Rätten till semester lagstadgades i Sverige år 1938, då fick alla arbetare rätt till två veckors betald semester. 1946 fick alla ungdomar under 18 år rätt till tre veckors semester, från 1951 kom detta att gälla alla anställda. Fyra veckor infördes 1963 och fem veckor 1978 varav fyra veckor bör tas ut under sommarperioden juni – augusti.

För bara några år sedan var industrisemester ett vedertaget begrepp och det var vanligt att fabriker stängde igen under fyra veckor i juli. Idag har nya produktionsmetoder och globalisering gjort att företag håller sin verksamhet igång året om. Dessutom har den klassiska semesterperioden i övriga länder varit i augusti. Det är numera inte lika lätt att stänga ett företag helt en uppdelning av två semesterperioder är inte helt ovanligt. Det är lättare för företagen att gå på halvfart än att stänga helt.  

Detta faktum skulle normalt sett innebära att den koncentrerade industrisemestern var på väg att försvinna. Men icke! i stället har den ersatts av en ännu starkare koncentration av tre- till fyra juliveckor, med anledning av att landets förskolor och fritidshem stänger för sommaren. Personalen har rätt till lagstadgad semester och låg personaltäthet inkräktar på möjlighet till öppethållande. Detta innebär i sin tur att föräldrarna väljer att planera sin ledighet utifrån barnomsorgens öppettider. Dagens mor- och farmödrar är yrkesarbetande och kan inte heller ställa upp.  Det verkar som om benämningen industrisemester är förlegad och är ersatt av dagissemester.

Enligt tidigare krax (18 juni) så önskar moderaterna korta sommarlovet och införa 3 terminer. Om detta skulle bli en realitet, blir väl semesterönskningarna ännu svårare att tillgodose.   

Hur som helst har alla rätt att vara helt lediga på sin semester. Under semestern behöver man inte vara anträffbar eller tillgänglig på något sätt. Stäng av mobilen så att chefen inte kan nå dig!🙂

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.