27. jul, 2015

Sjusovare

Sju sovare, sjusovardagen eller sju sovares dag infaller den 27 juli och infördes i den svenska (nordiska) almanackan 1860 och fanns där fram till 1901 då den utgick. Sjusovardagen var fram till år 1900 en helgondag i Sverige. I den finskspråkiga almanackan fanns sjusovardagen med från 1705. I Finland finns sjusovardagen fortfarande kvar i kalendern.

De sju sovarna var enligt en gammal martyrlegend, sju kristna män från Efesos i Anatolien som levde omkring år 250. De sju männen (Maximianus, Malchus, Marcianus, Dionysius, Johannes, Serapyon och Constantinus) förföljdes för sin tro. Männen gömde sig i en grotta i berget Celion undan romerske kejsaren Decius. Grottan murades igen och öppnades först efter c:a 200 år (447) under kejsar Theodosius II styre. När grottan öppnades vaknade männen som trodde att de bara sovit en natt.

Folkliga traditioner säger att den som sover länge den här dagen kommer att vara trött ett helt år framåt. Regn denna dag tolkades som att det skulle regna i sju veckor framåt.

De sju sovarna är också upphov till begreppet sjusovare om en person som sover länge på morgonen. Begreppet sjusovare har dokumenterats så tidigt som 1649  då domkapitlet  i Växjö  i en skrivelse kritiserar en man vid namn Lundelius som "dhen siusoffwaren och tidzspillaren".

En sjusovare kallades även för latmask, sömntuta eller slöfock, vilket förr var skällsord för den som sov så länge som till sju, vilket ingen hederlig människa skulle göra då. Sommaren innebar hög arbetsbelastning i bondesamhället, och det gällde att ta vara på dagsljuset. Att sova länge ansågs inte bara äventyra arbetet utan betraktades även som skamligt. Det finns även ordspråk och talesätt om sjusovare, Några exempel nedan.

  • Den länge vill sova får litet att duva (duva=doppa/äta)
  • Den länge sover på sin bädd, han får litet i sin näbb (lite mat)
  • Mot kvällen blir den late flitig (inget arbete=ingen mat)
  • Sent ska syndaren vakna
  • Morgonstund har guld i mun
  • Gud hjälper den som stiger upp tidigt
  • Kvällsskräp å morrontrött

Hur ser det då ut idag?

Det har konstaterats att En människas dygnsrytm styrs både av genetiska faktorer och vanor. Bland vuxna är mellan 10 och 15 procent morgonmänniskor. Mellan 15 och 25 procent är kvällsmänniskor, och resten är däremellan. Morgonpigga räknas som A-människor och de med senare dygnsrytm som B-människor. Varför anses det fortfarande mera ambitiöst att vara en morgonmänniska än en kvällsmänniska? 

På många arbetsplatser med flextid är det fortfarande så att de morgonpigga, anses som präktiga, ja rent av elit, även i de fall de i princip bara sitter av tiden, eller sysslar med annat under arbetstid. En kvällsmänniska (som börjar dagen senare) måste sköta sig, prestera bättre och vara flitig för att kompensera eller bevisa sitt värde. Trots detta förekommer yttranden som, är det dags att komma nu eller har du expressen med dig. Något av ovanstående ordspråk är också gångbart.

Vi lever i de morgonpiggas värld och många skäms över sin morgontrötthet. Forskning visar att ­sjusovare är minst lika produktiva och alerta som morgonpigga – om de får följa sin naturliga dygnsrytm. De flesta av oss jobbar inte med kroppsarbete, men samhället är ändå fortfarande organiserat efter den dygnsrytm som krävdes i det gamla bondesamhället. Vårt samhälle är ett informationssamhälle, vi arbetar med hjärnan och varför måste det arbetet ske mellan 8.00 och 16.00? Nu finns också en dansk organisation, B-samfundet, som kämpar för att anpassa samhället även för de kvällspigga.

Firande och aktiviteter.

Det finns organisationer och orter i Sverige och Finland som uppmärksammar sjusovardagen.

Wiknings-Commissionen är ett ordensliknande sällskap i Linköping instiftat 1839 som en parodi på dåtidens högtidliga och hemliga ordensväsende. Sällskapet firar årligen sjusovardagen med en fest med sju rätter samt fyrverkeri. Därutöver utdelas stipendier till stadens gymnasieungdom.

I Finland har det på flera orter sedan slutet av 1800-talet förekommit någon form av firande. Bl.a. finns en tradition att en person som gjort något bra för orten eller trakten slängs i vattnet på sjusovardagen. Hangö och Nådendal har ett organiserat firande av dagen.  

I Nådendal har man varumärkesregistrerat sommarfesten som den officiella sjusovardagen och där slängs årets utkorade sjusovare i havet klockan sju på morgonen i Nådendals gamla gästhamn vid gamla staden. 

I Hangö firar man trots Nådendals varumärke som vanligt. Där påbjuder traditionen att deltagarna, klädda i pyjamas eller nattsärk, tågar genom staden från Östra hamnen till centrum mot Casino för att slutligen kasta årets sjusovare i Springbrunnen.

Övrigt

En sjusovare kallas också en söt liten krabat av familjen sovmöss som ligger i dvala en del av året.

Sjusovaren är den svenska titeln på en film av Woody Allen.

Världen är full av B-människor som stiger upp för tidigt.🙂

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.