28. dec, 2015

Årets nyord

 Idag presenterades årets (2015) nyordslistaNyordslistan är en årlig lista på tidstypiska nybildade svenska ord och uttryck som ges ut av Språkrådet. Ett ord hamnar på listan om det är färskt i det svenska språket och om det fått ganska stor spridning. Det kan också ha varit aktuellt i samhällsdebatten eller förekommit i pressen under det gångna året. Nyordslistor har funnits sedan år 2000, men även böcker har givits ut i ämnet. Det går att lämna förslag till nyord.

Många av de senaste årens nyord är mer eller mindre influerade av det engelska språket (svengelska) och har i flera fall anknytnig till olika grad av mobilanvändande. Exempel på detta i årets lista är:

  • Rattsurfa- Använda mobiltelefon eller annan utrustning som begränsar uppmärksamheten vid bilkörning.
  • Svajpa - Styra till exempel en dator eller en mobiltelefon genom att dra med fingret på skärmen.

Det finns även nyord som tidigare förekommit men som haft en annan betydelse. Som exempel kan nämnas:

  • Funkis- Som har att göra med (personer med) funktionsnedsättning. Förekommer både som adjektiv och som substantiv om en person med funktionsnedsättning.Tidigare var "funkis" detsamma som arkitekturbegreppet funktionalism.
  • Haffa- Ragga, stöta på. Tidigare innebar "haffa", fasttaga, infånga, frihetsberövas.

Hur många av årets nyord kan du? Här är några tester (Quiz) i ämnet:

Nyordslistan ska inte förväxlas med Svenska Akademiens ordlista (SAOL) som även den innehåller utvalda tidigare nyord. SAOL utkommer med jämna mellanrum. Den senaste upplagan nr 14 utkom i april i år. Denna utgåva innhåller ovanligt många nytillkomna ord, men även många s.k. utmönstrade (borttagna) ord. Tidigare utgåvor var nr 13 (år 2007) och nr 12 (år 1998). Den första utgåvan utkom redan år 1874. SAOL är en ordlista över det levande svenska ordförrådet och ska i sin tur inte förväxlas med SAOB, vilket tyvärr är ganska vanligt. SAOB innehåller en hel del gamla uppslagsord som man kan söka här.

Vad är då ett nyord? Nya ord eller nyspråk börjar i regel som modeord eller trendord och kan sammanfattas i termen neologism d.v.s. ett nybildat språkligt utryck eller ett gammalt ord eller uttryck använt i ny betydelse.

Att ordet funkis fått denna nya nedsättande betydelse  är mycket tråkigt, Finns för mycket av den varan redan! Ingen bra utvecklig alls

Senaste kommentaren

11.05 | 06:59

Rött är dött, inte sött

16.03 | 19:31

"Hoppa han från tallegren" beskriver ETT moment i flykten. Ekorren kan dessförinnan ha gjort flera hopp från träd till träd, sista hoppet när han "stötte sitt lilla ben" var till en tall.

23.11 | 04:59

Den dialektala varianten där du efterlyser dialekten skulle kunna vara värmländska. Jag är inte hundra på det, men jag vet att "hocken" är "vilken" på värmländska.

29.07 | 17:19

Tyvärr förekom det mobbing bland barnen på kollo.